Reşat Petek

Hukuk Bürosu

Hakkımızda

Uzun yıllar yargıda iddia makamını temsil ederek görev yapan  Reşat PETEK 1999 Yılında emekli olduktan sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık yapmaya başlamış, 2014 yılında kendi adıyla anılan REŞAT PETEK HUKUK BÜROSUNU kurmuştur. Bilgi, güven ve tecrübe ile istikrarlı gelişme sağlamış, ekibiyle birlikte Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından biri haline gelmiştir.

Clock and Wise

Uzmanlık Alanlarımız

Geniş bir yelpazede hukuk hizmeti veren Reşat Petek Hukuk Bürosu, en verimli şekilde çözüme ulaşmak amacıyla çalışma alanlarına göre uzmanlaşmış avukatları ile kişi ve kurumlara profesyonel anlamda hukuk desteği sağlayacak şekilde organize olmuştur.

Ticari Davalar
Ticaret Hukuku kavramı çok geniş bir alanı ifade etmektedir. Ticari davaların Aralık 2018’den itibaren zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmasından sonra bu davaların çok daha dikkatli takibi gerektiğinde kuşku yoktur. Türk Ticaret Kanunu, ilgili kanunlar, Yargıtay İçtihatları doğrultusunda hukuka ve hakkaniyete uygun biçimde süratle takip ve sonuçlandırılması hedeflenmektedir.
Kentsel Dönüşüm
31.05.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 6306 Sayılı Afet Riski Atındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, dönüşüm, riskli alan ve riskli yapılar temelinde yapılmaktadır.
Kamulaştırma Davaları
Kamulaştırma devletin kamu hizmetine tahsis etmek üzere bedeli karşılığında özel mülkiyete konu taşınmazlara el koymasıdır. 4650 sayılı kanunla değişik 2942 sayılı kamulaştırma kanunu ile devlet tarafından yapılacak kamulaştırmalarda uygulanacak usul ve esaslar belirlenmiştir.